Zaproszenie na VII edycję konkurs muzyki sakralnej NADZIEJA W CHÓRZE 15.06

ARCHIWUM »  Archiwum » Zaproszenie na VII edycję konkurs muzyki sakralnej NADZIEJA W CHÓRZE 15.06

Ogólnopolski Konkurs Muzyki Sakralnej ”NADZIEJA W CHÓRZE” to nie tylko okazja do wspólnego słuchania pięknej muzyki, ale także moment, by zatrzymać się na chwilę i reflektować nad historią miasta. Tykocin, z jego bogatą przeszłością, zawsze był miejscem, gdzie kultura i duchowość splatały się ze sobą w harmonijny sposób. Miasto, założone w XV wieku, przez wieki było świadkiem licznych wydarzeń, które kształtowały jego niepowtarzalny charakter. Wspomnijmy choćby Zamek Tykociński, z którego murów rozbrzmiewała historia Rzeczypospolitej, czy też Synagogę, która stanowi dowód wielokulturowości, z jaką żyli tu mieszkańcy. W murach zabytkowego kościoła, połączymy te tradycje, oddając hołd duchowemu dziedzictwu Tykocina poprzez muzykę sakralną.

"Nadzieja w Chórze" to konkurs, który niesie ze sobą przesłanie pokoju, jedności i nadziei – wartości, które były i nadal są fundamentem naszej społeczności. Niech ta muzyczna podróż stanie się źródłem inspiracji i nadziei na lepsze jutro.

Spotkajmy się w Tykocinie.