Drewniane KLESZCZELE 06 lipca, 13–14 lipca, 27 lipca, 10 sierpnia

ZAPROSZENIA » Drewniane KLESZCZELE 06 lipca, 13–14 lipca, 27 lipca, 10 sierpnia

Drewniane KLESZCZELE

warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa materialnego.

 

W ramach projektu planowany jest szereg interdyscyplinarnych działań mających na celu podniesienie kompetencji odbiorców w różnych grupach wiekowych w zakresie wiedzy na temat lokalnego drewnianego dziedzictwa architektonicznego, zbudowania postawy szacunku wobec istniejących obiektów kultury materialnej oraz inspirowania mieszkańców do twórczego nawiązywania do architektonicznych tradycji regionu.

 

Dla kogo?

W ramach projektu przeprowadzone zostaną – przez zespół złożony z etnografów, kulturoznawców, architektów, historyków sztuki, rzemieślników i projektantów – warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz cykl wykładów, warsztatów i pokazów dla dorosłych odbiorców.

 

Kiedy?

Projekt realizowany będzie od kwietnia do grudnia 2024 roku. Pierwsze warsztaty odbędą się w maju. Główne działania obejmą okres wakacyjny.

 

Co powstanie?

W rezultacie podejmowanych działań powstaną: publikacja dokumentująca obiekty reprezentujące lokalne drewniane dziedzictwo architektoniczne, ceramiczna makieta miejscowości, 2 drewniane kapliczki, a uczestnicy warsztatów snycerskich wykonają samodzielnie element wzorowany na tradycyjnym zdobnictwie.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

PROGRAM

 

06 lipca (sobota)

 

12:00

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Zbuduj dom twoich pradziadków”ze Stowarzyszeniem Wspierania Twórczości Samorodnej

 

Warsztaty edukacyjne polegające na budowie modelu tradycyjnego domu drewnianego. Z przygotowanych elementów uczestnicy pod kierunkiem instruktorów samodzielnie złożą domek (ściany o konstrukcji sumikowo - łątkowej i zrębowej, drzwi, dwoje okien, elementy dachu) o podstawie ok.1,8 x 2,6 m. Model ten będzie można wielokrotnie składać i demontować dzięki zastosowaniu tradycyjnych połączeń ciesielskich. Uczestnicy zapoznają się także z podstawową nomenklaturą ciesielską, tradycyjnymi metodami pracy oraz podstawowymi narzędziami jak piła, skrzynka uciosowa, dłuto i pobijak. Zajęcia będą angażowały uczestników "wszystkimi zmysłami" dzięki idei konstruktywnej zabawy i fizycznemu kontaktowi z drewnem (jego fakturą, zapachem etc.).

 

16:00

Prelekcja oraz pokaz filmu „Domy, które leczą. Opowieść o drewnianej architekturze Podlasia” – spotkanie z Mirosławem Stepaniukiem ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia

 

Podczas spotkania poruszony będzie aspekt wpływu drewnianego domu na funkcjonowanie jego mieszkańców oraz wymiar „ekologiczny” drewnianej architektury.

 

 

13 – 14 lipca (sobota – niedziela)

 

10:00-16:00

Warsztaty dla dorosłych ze snycerki podlaskiej z Jerzym Ostapczukiem z Działu Konserwacji Zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

 

Pod okiem profesjonalisty, pracownika Działu Konserwacji Zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, uczestnicy zapoznają się z typologią zdobień architektonicznych występującą w tradycyjnym budownictwie drewnianym Podlasia. Oprócz teorii o doborze materiału i sposobach konserwacji drewna uczestnicy poznają narzędzia snycerskie oraz zobaczą, jakie wzory można wykonać przy ich pomocy. Elementem warsztatów będzie część praktyczna, gdzie uczestnicy wykonają wzory nawiązujące do ornamentyki budynków zachowanych w Kleszczelach i jego okolicach (nadokiennik, elementy zdobienia naroży).

 

Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.

 

 

27 lipca (sobota)

 

12:00-14:00

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Dom twoich pradziadków”ze Stowarzyszeniem Wspierania Twórczości Samorodnej

 

Warsztaty edukacyjne polegające na budowie modelu tradycyjnego domu drewnianego. Z przygotowanych elementów uczestnicy pod kierunkiem instruktorów samodzielnie złożą domek (ściany o konstrukcji sumikowo - łątkowej i zrębowej, drzwi, dwoje okien, elementy dachu) o podstawie ok.1,8 x 2,6 m. Model ten będzie można wielokrotnie składać i demontować dzięki zastosowaniu tradycyjnych połączeń ciesielskich. Uczestnicy zapoznają się także z podstawową nomenklaturą ciesielską, tradycyjnymi metodami pracy oraz podstawowymi narzędziami jak piła, skrzynka uciosowa, dłuto i pobijak. Zajęcia będą angażowały uczestników "wszystkimi zmysłami" dzięki idei konstruktywnej zabawy i fizycznemu kontaktowi z drewnem (jego fakturą, zapachem etc.).

 

16:00

Wykład „Niezbędnik opiekuna domu drewnianego” – spotkanie z historykiem sztuki Filipem Gawlińskim

 

Wykład i warsztaty poprowadzi historyk sztuki, który od 2002 roku zajmuje się ochroną zabytkowej architektury drewnianej. Inwentaryzuje i rewitalizuje zabytki drewniane gł. na Żuławach. Założyciel Fundacji Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej. Autor „Poradnika opiekuna domu drewnianego” wydanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. FilipGawliński, przybliży zagadnienie renowacji i zasady remontu obiektów mieszkalnej architektury drewnianej. Wieloletni praktyk przekaże wskazówki dotyczące zasad konserwacji budynków i elementów składających się na architektoniczny obiekt drewniany. Wśród poruszanych zagadnień kluczowym będzie dobór zastosowania technik budowlanych i zasad konserwacji w taki sposób, by jak najlepiej zachowały one dziedzictwo materialne i niematerialne zawarte w substancji historycznej budynku.

 

 

 

10 sierpnia (sobota)

 

11:00

Spacer „Śladami architektury drewnianej Kleszczel” z architektem, specjalistą od renowacji i projektowania budynków drewnianych

 

Uczestnicy zostaną zaproszeni na wycieczkę etnograficzną, której celem będzie wspólne poszukiwanie i odnajdywanie pierwotnego kształtu przestrzennego małego, polskiego drewnianego miasta. Osadzenie jego proporcji, placów, ulic i wreszcie drewnianych budynków w krajobrazie nie będzie wyłącznie patrzeniem wstecz, ale skłonić ma do myślenia o naszym wpływie na przyszły kształt i funkcjonowanie miejsca. Odkrywać będziemy nie tylko historyczny układ ruralistyczny Kleszczel. Kolejne punkty spaceru będą wyznaczały najstarsze, najbardziej reprezentatywne i najciekawsze obiekty dziedzictwa materialnego miejscowości.

 

14:00

Wykład „Drewniana kapliczka – ginąca tradycja”– spotkanie z etnograf Małgorzatą Jaszczołt

 

Etnograf Małgorzata Jaszczołt, wieloletni kustosz Muzeum Etnograficznego w Warszawie, przybliży i przedstawi ginącą tradycję wznoszenia przydrożnych i przydomowych kapliczek. Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z wielowiekową tradycją, obrzędowością, ikonografią i typologią obiektów małej architektury drewnianej, która stanowiła nieodłączny element krajobrazu regionu. Elementem wykładu będzie także opowieść o duchowej stronie architektury tradycyjnej.